Οι τιμές είναι σε ευρώ.
Στις τιμές περιλαμβάνεται Δημοτικός Φόρος και Φ.Π.Α.
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δε λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη ή τιμολόγιο).
Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό της επιχείρησής μας για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες που μπορεί να έχετε σε διάφορες ουσίες που εμπεριέχονται στα τρόφιμα (ΕΚ 1169/2011).
Στις σαλάτες μας χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο, στα τηγάνια ηλιέλαιο και η φέτα είναι Π.Ο.Π, οι πατάτες μας είναι κατεψυγμένες.

Αγορανομικός υπεύθυνος: Ευθύμιος Τσαμτσούρης


Prices are in Euro.
Prices include local tax and VAT.
Customers are not obliged to pay if they have not received a legal receipt or invoice.
Please inform our staff if there any food or drink allergies or intolerance you might have to certain substances in food (EU 1169/2011).
We use only olive oil in our salads, sunflower oil in fried food.
“Feta” cheese is PDO, our French fries are frozen.
Deep frozen products: pork skewer, chicken skewer, pork gyros, chicken gyros, kebab with Philadelphia, traditional kebab, meatballs.

Establishment Manager: Efthimios Tsamtsouris